Какво представлява пропусната връзка?

Тази хипотеза е налице при т.нар. полет с прекачване, когато пътник, който поради закъснение или отмяна на първия си полет пристигне в междинното летище твърде късно, за да се качи на втория, свързващ полет.

Във всички случаи, когато пропусна следващия си полет ли мога да получа обезщетение?

Правото на обезщетение при пропусната връзка важи в случаите на полет с прекачване, важно условие за което е полетите да са част от едно и също пътуване и билетите за тях да са закупени заедно, както и да имат един и същ номер на резервация.

Макар да не е включено в Регламент №261/2004, правото на обезщетение при пропусната връзка е разгледано и регламентирано от европейската съдебната практика, като обикновено се приема, че:

  • При извършване на резервацията, отговорността на авиокомпанията е да осигури достатъчно време между двата полета, резервирани заедно, така че обезщетението за пропуснатия полет се дължи дори при закъснения в първия полет с по-малко от 3 часа, при условие че пътникът не е в състояние да се качи на втория полет.
  • След прекачване, крайното пристигане на последното летище се използва за изчисляване на разстоянието и времето на закъснение спрямо първия полет, сякаш всички полети са само един.
  • Всички правила относно обезщетения при закъснял полет важат и при горепосочената хипотеза.