Ако установите повреди или липси от съдържанието на Вашия багаж, е необходимо да се обърнете незабавно към бюро „Рекламация багажи” (за Летище София) или „Lost & Found”, обслужващо авиокомпанията, с която сте пристигнали. Може да се обърнете директно към авиокомпанията, но не по-късно от 7-дневен срок, считано от датата на пътуването Ви.

Във всички случаи ли имам право на обезщетение при повреден или унищожен багаж?

Вие имате право на обезщетение само при условие, че събитието, което е причина за повреден или унищожен багаж, е възникнало на борда на самолета или по време, докато все още авиокомпанията е била отговорна за регистрирания багаж.

Не бихте имали право на обезщетение ако и доколкото вредата е възникнала поради присъщ на багажа дефект, качество или недостатък. Ако вредата е причинена от Вас или за нея сте допринесли с Вашата небрежност, авиопревозвачът ще Ви откаже изплащане на обезщетение.

При случаи на липси на вещи, включени в багажа, авиопревозвачът отговаря, само ако багажът е приет за превоз по обявена стойност и пътникът е заплатил съответна сума, съобразно стойността на липсващите вещи.