Какво означава отменен полет?

Отменен полет означава неексплоатация на полет, който е предварително планиран и за който има поне едно резервирано място, или иначе казано, за отменен се смята всеки полет, който не се е извършил.

Какви са правата ми при отменен полет?

Ако Вашият полет е отменен, Вие имате право едновременно на:

  1. Възстановяване на цената на билета, съответстваща на частта от пътуването, която не се е осъществила, както и частта, която вече е осъществена, ако полетът повече не изпълнява предназначението си по отношение на първоначалния план за пътуване (пропусната връзка при полети с прекачвания);
    Или
    Безплатно пренасочване/премаршрутиране/, т.нар. алтернативен полет, възможно най-скоро или по друго време, ако пътникът предпочита, или до крайното местоназначение, или до първоначалното летище на тръгване.
  2. Парично обезщетение за отменен полет според разстоянието/маршрута на полета:
Разстояние/маршрут Обезщетение за отменен полет
< 1500 km 250€
1500 – 3500 km 400€
> 3500 km 400€ ако всички летища са в ЕС
600€ ако едно от летищата не е в ЕС

Ако обаче използвате опция премаршрутиране (алтернативен полет), в зависимост от часа на пристигане спрямо отменения Ви полет, е възможно да получите обезщетение в размер на 50% от стандартното за отменен полет, при наличие на следните предпоставки:

Разстояние/маршрут Време на пристигане спрямо отменения полет Намалено обезщетение за отменен полет
< 1500 km < 2 часа 125€
1500 – 3500 km < 3 часа 200€
> 3500 km < 3 часа
< 4 часа
200€ за полети в ЕС
300€ за полети извън ЕС

Моля, имайте предвид, че въздушният превозвач може да намали обезщетението за отмяна на полета до 50% само при премаршрутиране (пренасочване/предлагане на алтернативен полет) вследствие на отмяна на Вашия първоначален полет, но не и за закъснял полет, отказан достъп до борда на самолет или в други ситуации.

Обезщетение за отменен полет НЕ се дължи при следните изключения:

  • Въздушният превозвач е уведомил пътниците за отменения полет две седмици /14 дни/ или повече преди полета по разписание;
  • Въздушният превозвач е уведомил пътниците за отменения полет между 14 и 7 дни преди полета и им е предложил алтернативен полет/премаршрутиране, което им позволява да заминат не по-късно от два часа преди началото на полета по разписание и да достигнат техния краен пункт на пристигане за по-малко от четири часа след времето за пристигане по разписание;
  • Въздушният превозвач е уведомил пътниците за отменения полет по-малко от 7 дни преди полета по разписание и им е предложен алтернативен полет/премаршрутиране, което им позволява да заминат не по-късно от един час преди началото на полета по разписание и да достигнат техния краен пункт на пристигане за по-малко от два часа след времето за пристигане по разписание.

Тежестта на доказване във връзка с въпроса дали и кога пътникът е бил информиран за отмяната лежи върху опериращия въздушен превозвач.

  • Въздушният превозвач не е длъжен да изплаща обезщетение за отменен полет, ако може да докаже, че причина за неусъщствяването му са т.нар. извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати, дори да са били взети всички необходими и разумни мерки. Най-общо казано извънредните обстоятелства могат да бъдат разделени в три групи:
– Стачка – Лошо време – Терористична заплаха

Такива обстоятелства може да възникнат по-специално в случаи на политическа нестабилност, метеорологични условия, несъвместими с експлоатацията на съответния полет, рискове за сигурността, неочаквани дефекти в системата за безопасност на полета и стачки, които оказват влияние върху дейността на въздушния превозвач. Извънредни обстоятелства се смята, че съществуват, когато въздействието на решение за управление на въздушния трафик във връзка с определен самолет в определен ден води до голямо закъснение, закъснение, продължаващо до другия ден, или отмяна на един или повече полети с този самолет, въпреки че са взети необходимите мерки от съответния въздушен превозвач за избягване на закъснения или отменени полети.

Често авиокомпаниите използват регламентирането на извънредните обстоятелства като основание да Ви откажат изплащане на обезщетение за отменен полет. Не забравяйте, обаче, че ние от CLAIMEUROPE разполагаме с информация относно истинските причини за Вашия отменен полет и сме готови да Ви помогнем да получите полагащото Ви се парично обезщетение.