Какво означава настаняване в по-ниска класа?

Проблемът се среща най-често, когато:

  • Пътникът е настанен против волята му в по-ниска класа на борда на самолет, за който е закупил билета си;
  • Авиокомпанията е продала повече билети, отколкото има свободни места в самолета. В тази ситуация авиокомпанията предлага друг заместващ или близък по време полет. В случай, че мястото Ви на този друг полет се окаже в по-висока класа от закупения Ви първоначален билет, обезщетение за промяна в класата не се дължи. В случай, че мястото Ви се окаже в по-ниска класа от закупения Ви първоначален билет, Вие попадате в хипотезата на настаняване в по-ниска класа.

Какво обезщетение ми се полага?

Вие имате право на обезщетение за настаняване в по-ниска класа, което се изразява във възстановяване на част от цената, която сте заплатили за билета си, както следва:

Разстояние/маршрут Възстановяване на част от цената в %
< 1500 км за всички полети 30% от цената на билета
> 1500 км за вътрешни полети в рамките на ЕС 50% от цената на билета
1500 км – 3500 км за всички полети 50% от цената на билета
> 3500 км за всички останали полети 75 % от цената на билета