Какво означава изгубен багаж?

Изгубен багаж е всеки багаж, превозван от авиокомпания, който не успее да стигне до правилната дестинация заедно с пътника и авиокомпанията не успее да го намери до изтичане на 21-вия ден от пътуването Ви.

Какво трябва да направя в случай на изгубен багаж?

Ако Вашият багаж не е пристигнал след кацането на самолета, е необходимо да се обърнете незабавно към съответното бюро „Рекламация багажи” (за Летище София) или „Lost & Found”, обслужващо авиокомпанията, с която сте пристигнали на съответното летище. В случай, че вече сте напуснали територията му, следва да се обърнете директно към авиокомпанията в 7-дневен срок, считано от датата на пътуването Ви.

До 21-вия ден от пътуването багажът се счита за забавен, като през първите 5 дни се издирва от служители на „Рекламация багажи“ на съответното летище чрез система за международно проследяване на изгубен багаж. Ако не се намери багажът Ви до 21-вия ден, след него багажът се смята за изгубен.

Какво обезщетение ми се полага при изгубен багаж?

Ако авиопревозвачът признае регистриран багаж за изгубен или ако регистрираният багаж не е пристигнал при изтичане на 21 дни след датата, на която е трябвало да пристигне, Вие имате право да упражните срещу авиопревозвача правата си при изгубен багаж, а именно – имате право на:

  • извънредни разходи, направени във връзка с изгубен багаж, важно условие за възстановяването на които е да разполагате с касови бележки/фактури за всяка една покупка. Малко са авиокомпаниите, които изплащат до определена сума за подобни разходи без да доказвате извършването им. Друга малка част от авиокомпаниите пък предвиждат в своите общи условия да изплащат на засегнатите пътници до определена сума на ден, но за не повече от 3 или 5 дни.
  • обезщетение за изгубеното съдържание на багажа, но за целта трябва да докажете какво е било съдържанието на Вашия изгубен багаж в детайли, а именно следва да опишете подробно и докажете каква е стойността на всяка една вещ, която е била поместена в куфара. Ако не можете да докажете каква е стойността на съдържанието на Вашия изгубен багаж, Вие все пак ще получите някакво обезщетение за изгубен багаж, но по преценка на авиокомпанията, която сама ще оцени съдържанието на багажа Ви в зависимост от своята политика, фактори за което могат да бъдат големината и тежестта на багажа, разстоянието на пътуването, паричната равностойност на подобни вещи, дрехи, предмети и др.

Запомнете, обаче, че сумата, за която отговаря авиокомпанията при изгубен багаж, е до 1 202,09 €. Така че, ако имате касови бележки/фактури на стойност 800€ за извънредни разходи и доказаните стойности на липсващите елементи от багажа Ви са за 1200€, Вие няма да получите 2 000 €, а ще получите само 1 202,09 €, тъй като това е максималната отговорност за авиокомпанията.

Претендирането на обезщетение за изгубен багаж не е лесна процедура, тъй като за успешното му получаване изключително важно е активното участие на пътника и ние от CLAIMEUROPE с радост ще Ви окажем съдействие там, където никоя посредническа компания не извършва услуги извън Регламент №261/2004.