Какво означава закъснял багаж?

Закъснял е всеки багаж, превозван от авиокомпания, който не успее да стигне навреме до правилната дестинация заедно с пътника и авиокомпанията успее да го намери до изтичане на 21-вия ден от пътуването Ви.

Какво трябва да направя в този случай?

Ако Вашият багаж не е пристигнал с Вас и Вашия полет, е необходимо да се обърнете незабавно към съответното бюро – „Рекламация багажи” (за Летище София) или „Lost & Found”, обслужващо авиокомпанията, с която сте пристигнали на летището. Може да се обърнете и директно към авиокомпанията, но не забравяйте, че трябва да го направите не по-късно от 21 дни, считано от датата, на която багажът Ви е бил доставен на разположение.

Какви права имам?

В случай на забавяне на багажа авиопревозвачът е длъжен да го издири и да предостави адекватна помощ на пътника. Той е длъжън да възстанови всички разходи, възникнали от направени непредвидени плащания, вследствие на закъснял багаж. За целта следва да предоставите на авиокомпанията касови бележки и/или фактури, доказващи направените от Вас извънредни разходи (дрехи, консумативи и др., от които се нуждаете по време на пътуването си). Възстановяването на тези разходи се осъществява до 21 дни след получаване на багажа.

Максималният размер на паричното обезщетение при закъснял багаж, според правилата на Монреалската конвенция, е до 1 202,09 EUR.